Varför ekologiskt i sovrummet?

Varför ska du satsa på att inreda ditt och barnens sovrum i ekologiska naturmaterial?

Vi spenderar ungefär en tredjedel av vårt liv sovande- inredningen i sovrummet bör därför vara både ergonomisk och giftfri, samtidigt som den ska skapa en lugn atmosfär. På EU-marknaden idag finns över 150 000 kemikalier, vissa mer giftiga än andra. Forskningen har enbart börjat nosa på vilka kemikalier som kan ha effekt på vår hälsa och miljön, och ingen vet vilken skada den s.k. ”cocktaileffekten”, d.v.s. den samlade effekten av olika kemikalier som oavsiktligt reagerar med varandra kan åstadkomma. Många kemikalier tillhör gruppen hormonstörande och potentiellt hormonstörande ämnen vilka kan förändra hormonsystemet och åstadkomma negativa hälsoeffekter, i synnerhet för foster, barn och ungdomar i utveckling. Hittills har forskning visat på olika kemikaliers samband med reproduktiva störningar, beteende- och inlärningsproblem såsom ADHD, astma och möjligen diabetes och fetma. Dessa ämnen finns i runtom oss i vardagen, även i textilier och byggnadsmaterial. Exempel är det bakteriedödande ämnet triklosan och bisfenol-A (BPA). Lyckligtvis börjar många ämnen fasas ut genom lagstiftning inom EU, men fortfarande finns en uppsjö av tillåtna ämnen vars effekter man vet mycket litet om. I madrasser och annan sovrumsinredning av syntetiska material kan bl.a. följande ämnen förekomma:

 • Bromerande flamskyddsmedel (bromföreningar): Skumgummi och skumplast brinner bra då de i grunden är gjorda av olja, och impregneras därför ofta som många andra möbler och textilier med mycket persistenta flamskyddsmedel. Då madrassen utsätts för tryck frigörs små partiklar flamskyddsmedel som kan tas in via luftvägarna. Vissa bromerande flamskyddsmedel har förbjudits, men det finns fortfarande ersättare som t.ex. perflorerande ämnen, se nedan.
 • Perflorerande ämnen (flourföreningar): Här återfinns bl.a. den inom EU förbjudna PFOS och dess ersättare PFOA. Dessa ämnen används mycket på grund av sina fett- och vattenavstötande egenskaper och även som impregnering i textilier. Kan ge lever- och blodskador, astma och allergi och ansamlas i miljön.
 • Polyuretan: En del skumgummi- eller skumplastmadrasser är gjorda av denna plast. Det finns både giftig och icke-giftig polyuretan, men det är svårt för konsumenten att veta. Problemet med polyuretan i skumgummimadrasser är att det p.g.a. sin brandfarlighet måste behandlas med flamskyddsmedel. Vid brand eller strykning avger sådana här madrasser också isocyanater, som kan skada lungorna.
 • Nonylfenol: en nedbrytningsprodukt av nonylfenoletoxylat. Detta ämne är giftigt för vattenlevande organismer och misstänkt vara reproduktionshämmande samt ge fosterskador. Används i importerade textilier. Fosfatestrar av nonylfenol kan användas som flamskyddsmedel.
 • Antimögelmedel: ”Anti mould agents”- förhindrar att möbler ska mögla vid transport, t.ex. dimetylfumarat (DMF), kan ge hudirritationeroch förekommer i importerade möbler.
 • Disopersionsfärger: Disopersionsfärger används bl.a. till färgning och tryck av syntettyger som polyester och polyamidfibrer. Dessa färger kan ge kontaktallergi och hudproblem.
 • Formaldehyd: Cancerframkallande och allergent ämne som tillsätts för färgfixering och som antiskrynkelbehandling av icke-ekologiska textilier och kan också finnas i lim som används i spånskivor. Astmatiker och allergiker kan vara extra känsliga mot formaldehyd.
 • Nitrösa amider (enkla kväveföreningar): Vissa madrasser i syntetisk latex innehåller nitrösa amider som är giftiga.

Luftburna molekyler av organiska ämnen läcker ut till inomhusluften från olika varor i hem och kontor. I ett nyligen slutfört forskningsprojekt finansierat av svenska Naturvårdsverket kartlade man varors kemiska fotavtryck, och professor Peter Haglund vid Umeå universitet uttryckte sin förvåning över hur mycket av kemikalierna som kommer ut  till Miljöaktuellt:

“Vi höjde nog ögonbrynen lite över hur mycket som kommer ut från till exempel möbler. Där är skumplasterna en stor källa till vissa kemikaliehalter i inomhusmiljön, eftersom deras yta är stor, materialet är poröst och det handlar om stora volymer.”

Med andra ord är det en god idé att börja med sovrummet om du vill kemikaliebanta ditt hem! I Prolanas sortiment finns bara giftfria naturmaterial. Sortimentet är certifierat med bl.a. GOTS och IVN som garanterar att tillverkaren håller en mycket hög standard vad gäller materialanvändning. Fårull som används i Prolanas produkter innehåller naturligt flamskydd och den naturliga latexen – gummit – är hållbart framställd och innebär att du t.o.m. kan lägga madrassen på komposten när den är uttjänt!

LÄS MER

Böcker om vardagens kemikalier:

 • Monica Kauppi ”Impotensmadrassen: förändra ditt liv – bli en kemikaliedetektiv”, Sanioma Ab/Monica Kauppi, 2009.
 • Ethel Forsberg ”Makt, plast, gift och våra barn”, Sarstad Press, 2014.
 • Katarina Johansson ”Den onda badankan: ditt barn och de osynliga gifterna”, Ordfront förlag 2012.
 • Anne Lagerqvist, Christine Ribbing, Karin Wallis: ”Handla rätt för en giftfri barndom”, Lux förlag 2012.

Rapporter: