Vildsiden (vegansiden)

Vildsiden innebär att man inte dödar sidenlarven som har spunnit sidentråden till kokongen som larven lägger sig i för att omvandlas till fjäril. I konventionell, odling/framställning av siden låter man sidenlarven spinna sin puppa. När puppan är klar dränker man hela puppan med larven inuti och lindar upp sidentråden för att göra tyg. I produktion av vildsiden låter man larven utvecklas till fjäril i lugn och ro och flytta ut som levande fjäril. Sedan tar man hand om puppan och sidentråden.